Leksehjelp

Skolebiblioteket er åpent til kl. 16.00. Etter skoletid vil det være en lærer eller assistent til stede alle dager (unntatt fredag).

Dette er en fin måte å få gjort lekser på, sammen med andre medelever.