Matematikkressurser på Hauketo skole

matematikkressurser

Janne Jensen jobber som matematikklærer på Hauketo skole. Hun har laget rundt 60 videoer som veileder elevene i ulike regneoperasjoner. Det tar litt tid å lage videoer, men fra vårsemesteret 2015 til januar 2016, har Janne Jensen lagt ut mange videoer.

Elevene kan lete frem temaer som trenger en repetisjon. Elevene kan følge intruksjonene i eget tempo, de kan stoppe opp underveis  og selv gjøre det samme i kladdeboken. Janne Jensen mener at omvendt undervisning gjør hjemmearbeidet mye enklere for elevene. Elevene får i lekse å se en video som viser en regneoperasjon eller et problem, og det er også lagt til et spørsmål elevene må svare på i forbindelse med videoen. Dermed kommer elevene på skolen forberedt via videoen, og igangsettingen på skolen blir enklere, alle komme kjappere i gang.

For foreldregruppen vil disse ressursene  kunne merkes som en stor hjelp, elevene maser ikke om hjelp foresatte ikke kan gi, og elevene må øve på å stille spørsmål til en visning.