Karriererådgiving

Formålet med faget Utdanningsvalg er å bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnskoleopplæringen og knytte grunnskolen og videregående skole bedre sammen.

Her kan du lese mer om utdanningsvalg og karriererådgiving ved vår skole.

Frafallet blant våre elever i videregående skole er svært lavt. Her kan du lese mer om YOU-prosjektet og få informasjon om opptak 2016.

Faget UTV – Lokal læreplan og karriererådgiving ved Hauketo skole.