Blir ditt barn mobbet?

Du får meldt fra ved å ringe: 22 75 34 00 eller mail: joachim.hirsch@ude.oslo.kommune.no

 

Hauketo skole minner om at alle ansatte, foresatte og elever har meldeplikt hvis vi får vite eller opplever noe som krenker andre individer.

Les mer her.

Information i english.

Si nei til mobbing!