Hovedseksjon

Informasjon om korona

Korona

Les oppdatert informasjon om korona, testing og karantene i Osloskolen her.

Informasjonen pr. 27.08.21 er følgende: 

Test istedenfor smittekarantene

Elever i grunnskolen og i videregående skole kan slippe smittekarantene, hvis noen i klassen, på fritidsaktiviteten eller i vennegjengen er smittet, dersom eleven testes jevnlig. 

Hvis noen i familien (husstanden), kjæresten eller andre tilsvarende nære er smittet må eleven fortsatt i smittekarantene. Andre tilsvarende vil være bestevenner, overnattingsbesøkende eller en man deler rom/hybel med. 

Test når barnet har symptomer

Hvis ditt barn får symptomer på koronavirus, bør dere ta en test. Testen er gratis. Du kan bestille time til deg selv og dine barn under 18 år.

Barnet må holde hjemme frem til testsvaret foreligger.

Gå hit for å bestille time eller finne drop-in og mobile teststasjoner.

Test ut av reisekarantene

Barn og unge under 18 år kan teste seg ut av reisekarantene etter 3 dager.

Hvordan skjer test istedenfor smittekarantene?

Barnetrinnet

  • Du som foresatt blir kontaktet, og får beskjed om at barnet ditt skal teste seg.
  • Du tar med barnet ditt for å teste seg på en teststasjon eller feberklinikker. Gå hit for å bestille time eller finne drop-in og mobile teststasjoner.
  • Barnet må være i karantene, og kan ikke gå på skolen, fram til dere har fått et negativt svar på testen.
  • For fortsatt å være unntatt smittekarantenen, må barnet ta en ny test på teststasjon mellom dag 3 og 5.

Ungdomstrinnet

  • Hvis det er smitte på skolen, kommer det et testteam til skolen for å teste elevene som regnes som nærkontakter. Les hvordan hurtigtest på skolen foregår.
  • Du kan også bli bedt om å teste eleven på en teststasjon. Da må eleven være i karantene, og kan ikke gå på skolen, fram til dere har fått et negativt svar på testen.
  • For fortsatt å være unntatt smittekarantenen, må eleven ta to nye tester på teststasjon på dag 3 og dag 5.

Videregående skole

  • Når det er smitte på skolen, får elever beskjed om å teste seg med selvtester som de får utlevert på skolen. Les hvordan selvtest for elever foregår
  • Eleven er ikke i smittekarantene mens dere venter på testen, og kan gå på skolen. Eleven bør holde avstand til andre mens de venter. 
  • For fortsatt å være unntatt smittekarantenen, må eleven ta to nye tester, på dag 3 og dag 5. Det kan eleven gjøre med en selvtest hjemme, som de får fra skolen, eller på en teststasjon. 

Taushetsplikt og samtykke

Skolen har taushetsplikt og vil være nøye med å ivareta personvernet til den enkelte elev. Dersom eleven tester positivt vil det bare være eleven selv og eventuelt foreldre/foresatte som får beskjed om dette.

Det er frivillig for elevene å ta test på skolen, men de som ikke vil teste seg på skolen, må i karantene eller ta en test på en teststasjon.

Det er ikke krav om samtykke fra foresatte for å delta i testing på skolen. Dere som er foresatte kan likevel uttale dere om barnet deres skal testes eller ikke. Gi i så fall beskjed til kontaktlærer.

Hvis elever tester positivt for korona i hurtigtesten, må de testes i en ordinær test på kommunens teststasjoner.