Leie av elev-PC

Alle elever ved Hauketo skole får tilbud om å leie en personlig laptop som eleven kan benytte i undervisningen, samt til leksebruk hjemmefra. Dette er en ordning skolen har hatt i flere år og som har gitt positive resultater når det gjelder IKT-ferdigheter. Leieordningen innebærer en egenandel fra hver elev på 850,- pr. skoleår over en 3 års periode. Når elevene går ut av 10. trinn, får de maskinen med seg videre. 

Totalpris for 3 skoleår: 2550,-.

Behandling av maskiner:

Hauketo skole har fokus på god behandling av maskinene. Elevene får utlevert en helt ny maskin når de starter på skolen, og i utgangspunktet forventer vi at den er i tilnærmet lik stand etter 3 år, med unntak av naturlig slitasje. Likevel kan man trenge service eller reparasjon noen ganger. Hvis eleven trenger reparasjon eller annen service på maskinen må eleven henvende seg sin kontaktlærer, som vil opprette en sak hos skolens IKT avdeling. Eleven vil da få utdelt en lånemaskin i perioden de er uten egen pc. Elever som med overlegg eller uaktsomt ødelegger maskiner, vil få erstatningskrav for reparasjonskostnader.

Låneavtale:

Elever som ikke vil leie maskin av skolen får låne en tilsvarende maskin. Denne kan eleven ikke ta med utenfor skolen, og skal være innelåst i dataskap når den ikke er i bruk.