KRLE og fritaksregler

FRITAK FRA AKTIVITETER M.M. I OPPLÆRINGEN § 2-3a . Det foreligger i loven krav om årlig informasjon til foresatte om fritaksreglene. Her følger denne informasjonen:

Elever skal etter skriftlig melding fra foreldre få fritak fra de deler av undervisningen som de ut fra egen religion eller eget livssyn opplever som utøving av en annen religion eller tilslutning til et annet livssyn, eller som de opplever som støtende eller krenkende. Det er ikke nødvendig å grunngi meldingen. Skolen skal se til at fritak blir gjennomført og legge til rette for tilpasset opplæring innenfor læreplanen. Det kan ikke søkes om fritak for kunnskapsinnholdet i faget. Skolen skal gi god informasjon om innhold og arbeidsmåter i faget.