Besøk på Interkulturelt museum 4. og 5. desember

Typisk dem

Elever fra 8. trinn er invitert med på å bli med på å dissekere, forstå og bekjempe fordommer, urettmessig kategorisering, stigmatisering, ekskludering og rasisme. Vi oppfordrer elevene til ikke bare å se og lytte, men aktivt å utforske, diskutere og jobbe med problemstillingene vi reiser.

Omvisningen er tredelt. Det blir først en felles introduksjon og inndeling av elevene i ulike grupper for å understreke hvordan vi kategoriserer og grupperer mennesker rundt oss. Deretter blir det en midtfase hvor elevene utforsker utstillingen og jobber sammen i grupper der de skal velge ut en av fordommene sine. De finner et bilde av fordommen på mobilen sin, bildet skannes i installasjonen «The Extracteur» og skrives ut. Bildet henges deretter opp i utstillingens kunstverk The anatomy of prejudice eller «Fordomsskauen», laget av kunstneren Thierry Geoffrey Colonel. Til slutt blir det en avsluttende samling med gjennomgang av elevenes bidrag samt framføring av refleksjoner i felleskap.