Sluttvurdering i mat og helse

              

Klagefristen er 10 løpende dager fra mandag 5. desember

Alle elever har rett til å klage på standpunktkarakterer i grunnskolen. Hvis eleven ber om en begrunnelse for karakteren innen fristen, får man 10 nye dager som regnes fra den dagen man mottar begrunnelsen fra skolen. Veiledning for klage elev og foresatte.

Dersom eleven er under 15 år, må foresatte godkjenne at man klager.

Hvis klager på en standpunktkarakter i et faget, kan det bes om en skriftlig begrunnelse for klagen.

Klagen må være skriftlig og skal sendes til skolen. Man bør begrunne klagen, for det gir mulighet til å beskrive elevens side av saken. Skolen sender deretter klagen videre til Fylkesmannen. Når skolen sender klagen  til Fylkesmannen, skal klager ha kopi av saksdokumentene.