Teaterforestilling på skolen i regi av DKS

Firemannsrommet

Firemannsrommet er teaterforestilling basert på intervjuer, observasjoner og arbeid i norske kvinnefengsler i 2016-2017. Med utgangspunkt i det dokumentariske forskningsmaterialet ble det utarbeidet manus og senere en forestilling. Forestillingens formål er å vise utsnitt av hvordan individer i en marginalisert gruppe utenfor øvrige samfunnsarenaer opplever og forstår sine liv, og på samme tid koble dette med hvordan ungdommer som ser denne forestillingen, kan se det fra sine perspektiver. Dette knyttes opp mot temaer som det å ta valg, det å øke forståelse for marginale grupper i samfunnet og ikke minst adresserer Firemannsrommet et likestillingsperspektiv. Firemannsrommet ønsker å vise et ungt publikum de utfordringer og systembelagte forskjeller dagens kvinnelige innsatte i Norge er underlagt.