Byomfattende spesialavdeling

Her finnes flotte, tilrettelagte lokaler med god plass. I avdelingen som har plass til 12 elever, jobber det 5 lærere, en miljøarbeider og 2 assistenter.

I det daglige arbeidet legger vi stor vekt på struktur, forutsigbarhet, trivsel og trygghet. Alle elever får tett, individuell oppfølging. Hver enkelt elev har sin egen individuelle opplæringsplan, ukeplan eller dagsplan. Her undervises det i alle skolefag, og det benyttes ulike pedagogiske metoder som er utviklet for barn og unge med Asberger syndrom.

Undervisningen organiseres som enetimer eller i små grupper. Noen av elevene er tilknyttet en ordinær klasse. Hvor mye den enkelte elev er i klassen sin, avhenger av hvilket utbytte eleven har av å følge ordinær undervisning og hvor hensiktsmessig dette er for den enkelte.

Vi prioriterer et tett samarbeid med foresatte i forhold til tilrettelegging og sosiale utfordringer. Det samarbeides også tett med andre instanser i de ulike bydeler eller spesialinstitusjoner. Vårt personale samarbeider med andre spesialavdelinger og skoler i Oslo for å utvikle og forbedre vår pedagogiske kompetanse.

Her finner du søknadsskjema om skoleplass.