Hovedseksjon

Byomfattende spesialavdeling

På Hauketo skole har vi en byomfattende avdeling for elever med Asperger syndrom/høyt fungerende autisme. Det går 12 elever med Asperger syndrom/høyt fungerende autisme på avdelingen, og det jobber seks lærere (inkludert en administrativ leder) og en assistent. Vi er en avdeling med flotte lokaler, og god plass for våre elever.

Stor vekt på struktur, forutsigbarhet, trivsel og trygghet

I det daglige arbeidet legger vi stor vekt på struktur, forutsigbarhet, trivsel og trygghet. Alle elever får tett, individuell oppfølging. Hver enkelt elev har sin egen individuelle opplæringsplan og dagsplan. Vi underviser i alle skolefag, og det benyttes ulike pedagogiske metoder som er utviklet for barn og unge med Asperger syndrom. Undervisningen organiseres som enetimer eller i små grupper. De elevene som ønsker det, kan hospitere i en ordinær klasse. Hvor mye den enkelte elev er i klassen sin, avhenger av hvilket utbytte eleven har av å følge ordinær undervisning og hvor hensiktsmessig dette er for den enkelte.  

Stort fokus på gode relasjoner

På avdelingen har vi et stort fokus på det sosiale, og det å skape relasjoner for våre elever. Både gode relasjoner mellom elev/lærer og mellom elev/elev. Vi prioriterer et tett samarbeid med foresatte i forhold til tilrettelegging og sosiale utfordringer. Det samarbeides også tett med andre instanser i de ulike bydeler eller spesialinstitusjoner. Vårt personale samarbeider med andre spesialavdelinger og skoler i Oslo for å utvikle og forbedre vår pedagogiske kompetanse. 

Du finner søknadsskjema om skoleplass på Oslo kommunes nettsider