Søknad om skoleplass

Hvis du ønsker at barnet ditt skal bytte skole til Hauketo, må du sende brev eller e-post til skolen vår.

Søknaden må inneholde følgende opplysninger:

  • Elevens navn og fødselsdato
  • Klassetrinn
  • Elevens nåværende skole
  • Begrunnelse for skolebytte


Her finner du reglement for skolebytte.
Her kan du laste ned søknadsskjema.