Elevrådet

Banner 3

Aktivitetene som elevrådet setter opp i løpet av et skoleår skal ha som mål å sikre et trygt og fint skolemiljø.

I skoleåret 2015 – 16 jobber elevrådet med følgene saker:

  • Fadderordning for nye 8. klassinger
  • Trivselskampanjen " Du er verdifull"
  • Innsamlings/solidaritetsaksjon.
  • Musikk og aktiviteter i storefri

I tillegg til ette stiller representanter for elevrådet som delegater på skolens driftsstyre, skolemiljøutvalg, på Elevtinget til Elevorganisasjonen og på ungdommens bystyremøte.

 

Elevrådsstyre 2016:

Mia Engesbak

Thea Sørhus

Magnus Wessman

Nhi Hoang

Polat Sakar

Lotta Engan

 

Leder for operasjon Dagsverk: Alexander Nedrud

Trivselskomite: Mahnoor Mahmood og Carina Ravnum

Trivsel i skolebiblioteket og til ungdommens bystyremøte: Georgij Miluskovs