FAU- foreldrenes arbeidsutvalg

Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte med barn ved Hauketo skole. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU). 

FAU har møter første onsdag i hver måned kl. 19:00-20:00 på skolen.

 

Sammensetning

FAU-styret

 

Leder Karianne Engesbak  10D  
 Nestleder  Kristine Sørfonden  10A  
Sekretær Trond Einar Pedsersen  9A  
       

 Foreldrerepresentanter 2015-2016

 8.trinn Heidi Nybrenne, Semta Turan, Janne Kasstad, Saima Mahmood, Otmane Sqalli Houssaini, Ramin Galusian, Line Garlind, Hajar Al-Hosainy, Birgitta Falao, Rita K. Broch
 9. trinn Lap Van Duong, Wendel Gro Eikeli, Christine M. Sæther, Heidi Grind Rinding, Marit Jonassen
10. trinn Kristine Sørfonden, Alis Berntzen, Siw M. Cruse, Aisa Islam, Mohammed Yusuf Hashi, Fabijan Jupa, Karianne Engesbak,Pelin Binchi, Anka Sand-Strand, Anne Margrethe Nordlie
Byomfattende  Marit Viravong

 

Foreldre på Hauketo og Prinsdal skole er ansvarlige for å være trafikkvakter. Her finner du over du oversikten.