FAU – foreldrenes arbeidsutvalg

FAU er foreldrestemmen overfor skolen og opptrer og handler på vegne av skolens foreldreråd, innenfor gjeldende bestemmelser for foreldreråd i grunnskolen (jf. opplæringsloven).  Alle foreldre som har barn på grunnskolen er automatisk medlemmer av foreldrerådet. FAU har møter første onsdag i hver måned kl. 19.00–20.00 på skolen.

 

Leder: Karianne Engesbak

 

FAU-styret

Representanter for 8. trinn:

8A Liv Aina Bastiansen

8A Hilde Elisabetg Taule Baden

8B Periane Krivaqa

8C Camilla Nes Riddergård

8C Cecilie Feen

8D Madeha Mir

Representanter for 9. trinn:

9A Heidi Nybrenna

9A Line Isaksen

9B Marianne K. Hagen

9B Rufus Kuria

9C Jeanette Pham

9D Mohammad Anwar

9D Afrim Idrizi

9E Birgitta Stabenfelt

9E Rita K. Broch

Representanter for 10. trinn:

10A Hilde Haug

10A Greta M. Hazar

10B Asbjørn O. Lægende

10B Benedicte M.T. Kivle

10C Bente Syvertsen

10C Wendel Gro Ekeli

10D Jalila Ghoulam

10E Grete Wessmann

10E Torun H. Enstad

 

Foreldre på Hauketo og Prinsdal skole er ansvarlige for å være trafikkvakter.

Bekymringsbrev vedr. skolehelsetjenesten

Her finner du mye informasjon og tips om hva FAU i Osloskolen arbeider med.