Hovedseksjon

Hauketo skole

Hauketo skole ligger fint til inn mot skoggrensa i bydel Søndre-Nordstrand. Vi er en 4-parallellungdomsskole med ca. 330 elever. Skolen har høyt kvalifiserte ansatte som setter elevenes læring i sentrum.

Hauketo skole vil at alle elever skal ha gode grunnleggende ferdigheter. Alle undervisningstimer skal bidra til elevenes faglige og sosiale utvikling. Skolen har også et tydelig mål om at samtlige elever skal oppleve et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing, vold og rasisme, og at alle elever skal oppleve høy motivasjon for læring.

Tillit, trivsel, trygghet og tilhørighet er verdier som skal kjennetegne skolen vår. Vi skal forberede elevene våre på framtiden og har et særlig fokus på kommunikasjon og samarbeid, kreativitet og innovasjon og kritisk tenkning og problemløsning.