Hauketo skole

Hauketo skole ligger fint til inn mot skoggrensa i bydel Søndre-Nordstrand og har fine uteområder.
Vi er en ungdomsskole i et moderne bygg med spennende arkitektur med 330 flotte ungdommer. 
Vi er ambisiøse på vegne av elevene
Vi jobber systematisk med læringsmiljøet slik at alle skal føle seg trygge og oppleve mestring. Skolen har en særlig satsning på økt læring i matematikk og grunnleggende ferdigheter.
Tillit- trygghet- trivsel er viktige verdier vi ønsker skal gjenspeile skolen vår. Fra høsten 2018 ble skolen med i ungdomsskolesatsingen U-22.
Hauketo skole har også en byomfattende avdeling for elever med aspergersyndrom.