Hovedseksjon

Bedre resultater i matematikk

Gjennom variert undervisning med stort læringstrykk, fokus på elevenes motivasjon for faget, fagdager og egne eksamenskurs på alle trinn er målet vårt at alle elever på Hauketo skole skal ha en god utvikling i matematikkfaget.

Tett samarbeid mellom lærerne i fagteam, hvor fokuset er på gode didaktiske opplegg, er også en viktig del av Hauketos skoles satsning for bedre resultater i matematikk!