Bedre resultater i matematikk

Gjennom variert undervisning med stort læringstrykk, fokus på elevenes motivasjon for faget, fagdager og egne eksamenskurs på alle trinn- er målet vårt at alle elever på Hauketo skole skal ha en god utvikling i matematikkfaget.

Tett samarbeid mellom lærerne i fagteam, hvor fokuset er på gode didaktiske opplegg, er også en viktig del av Hauketos skoles satsning for bedre resultater i matematikk!

Skolen deltar også i et samarbeid med nærliggende barneskoler hvor fokuset er på vurdering for læring (VFL) i matematikk.