Bedre resultater i matematikk

 

 Skolen oppretter skoleåret 2015/16 en egen interesseklasse i matematikk. Dette er et tilbud til alle som viser stor interesse for matematikkfaget. Alle som er interesserte får plass!

Gjennom variert undervisning med stort læringstrykk, fokus på elevenes motivasjon for faget, fagdager og egne eksamenskurs på alle trinn- er målet vårt at alle elever på Hauketo skole skal ha en god utvikling i matematikkfaget.

Tett samarbeid mellom lærerne i fagteam, hvor fokuset er på gode didaktiske opplegg, er også en viktig del av Hauketos skoles satsning for bedre resultater i matematikk!

Skolen deltar også i et samarbeid med nærliggende barneskoler hvor fokuset er på vurdering for læring(VFL) i matematikk.