Hovedseksjon

Vår profil

Hauekto hand

Skolen sto ferdig i 1968, og ble bygget om i perioden 2008–2010. Vi har rundt 330 elever og fire klasser på hvert trinn, og elevene kommer primært fra barneskolene Prinsdal og Toppåsen. Skolen har også en byomfattende avdeling fra for inntil 12 elever med autismespekterdiagnose.

På Hauketo skal elevene oppleve et trygt og inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep. Undervisningen skal være inkluderende, tilpasset og likeverdig, og skolen skal bidra til elevenes sosiale og faglige utvikling, læring og danning.

Skolen skal også bidra til utjevning av sosiale forskjeller og forberede elevene på fremtiden. For å skape motivasjon for læring fokuserer vi spesielt på samarbeidslæring, aktiv deltakelse og reell medvirkning for både elever og ansatte. Vi lærer sammen!

Om Hauketo

  • Åpnet i 1968
  • Totalrenovert i 2009
  • 330 elever med bakgrunn fra over 40 land
  • Skolen fikk 2 elevrådspriser i 2015 og ble kåret til Årets elevråd i 2017
  • Vi serverer gratis skolefrokost hver dag og har en flott elevkantine
  • Vi støtter Operasjon dagsverk som vår årlige solidaritetsaksjon
  • Vi har et kjempefint bibliotek
  • Elevene har hver sin datamaskin og det er smartboard i alle klasserom
  • Vi arrangerer talentiade, orienteringsdag, konserter og forestillinger
Årets elevråd