Vår profil

Skolen

Hauketo ungdomsskole, som ligger bydel Søndre Nordstrand, ønsker alle elever velkommen til moderne, lyse og trivelige lokaler. Her jobber vi for at alle skal føle seg trygge- og ha gode og rolige rammer rundt opplæringen. Tillit- trygghet- trivsel(T-T-T) er verdier vi ønsker skal gjenspeile Hauketo skole!


IKT er viktig ved skolen, og alle elevene har hver sin bærbare pc. Skolen satser spesielt på å videreutvikle kvaliteten på undervisningen samt bedre resultater i matematikk . Målet for skolen vår er at alle elevene skal få en systematisk oppfølging og en variert undervisning som skaper gode ferdigheter og kunnskaper i fagene. Det å utvikle gode lese- og læringsstrategier hos elevene er en viktig del av dette arbeidet.

 

Praktisk-estetiske fag ledes av fagutdannede lærere og stimulerer elevenes kreativitet og bidrar til bedre forståelse i alle fag. Vi driver god karriererådgiving og frafallet fra videregående opplæring er lavt for våre elever.

 

Vi tror på at varierte undervisningsmetoder, ledet av trygge fagpersoner som er interessert i sine elever og deres framgang, gir den beste skolen! Skolen ha ca. 330 elever og nesten 50 ansatte.