Vår profil

Hauketo skole ligger fint til inn mot skoggrensa i bydel Søndre-Nordstrand og har fine uteområder. Vi er en ungdomsskole i et moderne bygg med spennende arkitektur med 330 flotte ungdommer. Skolen har høyt kvalifiserte ansatte som setter elevenes læring i sentrum. Vi er ambisiøse på vegne av elevene, og har et godt miljø blant personalet.

Læringsmiljø

Vi jobber systematisk med læringsmiljøet slik at alle skal føle seg trygge og oppleve mestring. Skolen har en særlig satsning på økt læring i matematikk og grunnleggende ferdigheter. Ved hjelp av gode lærings- og vurderingsprosesser skal hver elev få tilpasset opplæring, slik at de lærer og utvikler seg i alle fag. Elevene skal ha gode og rolige rammer rundt opplæringen. Tillit- trygghet- trivsel er viktige verdier vi ønsker skal gjenspeile skolen vår. Fra høsten 2018 ble skolen med i ungdomsskolesatsingen U-22. Satsingen har fokus på relasjoner mellom elever og voksne, trygge rammer rundt skolemiljøet og gode tilbakemeldinger i opplæringen. Hauketo skole har også en byomfattende avdeling for elever med aspergersyndrom.

Vi tror på at varierte undervisningsmetoder, ledet av trygge fagpersoner som er interessert i sine elever og deres framgang, gir den beste skolen!

 

Om Hauketo

  • Åpnet i 1968
  • Totalrenovert i 2009
  • 330 elever med bakgrunn fra over 40 land
  • Skolen fikk 2 elevrådspriser i 2015 og ble kåret til Årets elevråd i 2017
  • Vi serverer gratis skolefrokost hver mandag, onsdag og fredag og har en flott elevkantine
  • Vi støtter Operasjon dagsverk som vår årlige solidaritetsaksjon
  • Vi har et kjempefint bibliotek
  • Elevene har hver sin datamaskin og det er smartboard i alle klasserom
  • Vi arrangerer talentiade, orienteringsdag, konserter og forestillinger
Drawing of a city
Årets elevråd