Vår profil

Skolen

Hauketo ungdomsskole, som ligger bydel Søndre Nordstrand, ønsker alle elever velkommen til moderne, lyse og trivelige lokaler.

Tillit – trygghet – trivsel (T–T–T) er verdier vi ønsker skal gjenspeile Hauketo skole! Her jobber vi for at alle skal føle seg trygge- og ha gode og rolige rammer rundt opplæringen. Skolen ha ca. 330 elever og nesten 50 ansatte.

IKT er viktig ved skolen, og alle elevene har hver sin bærbare pc. Skolen satser spesielt på å videreutvikle kvaliteten på undervisningen samt bedre resultater i matematikk . Målet for skolen vår er at alle elevene skal få en systematisk oppfølging og en variert undervisning som skaper gode ferdigheter og kunnskaper i fagene. Det å utvikle gode lese- og læringsstrategier hos elevene er en viktig del av dette arbeidet.

Praktisk-estetiske fag ledes av fagutdannede lærere og stimulerer elevenes kreativitet og bidrar til bedre forståelse i alle fag. Vi driver god karriererådgiving og frafallet fra videregående opplæring er lavt for våre elever.

Vi tror på at varierte undervisningsmetoder, ledet av trygge fagpersoner som er interessert i sine elever og deres framgang, gir den beste skolen!