FAU – foreldrenes arbeidsutvalg

FAU er foreldrestemmen overfor skolen og opptrer og handler på vegne av skolens foreldreråd, innenfor gjeldende bestemmelser for foreldreråd i grunnskolen (jf. opplæringsloven).  Alle foreldre som har barn på grunnskolen er automatisk medlemmer av foreldrerådet.

FAU har møter første onsdag i hver måned fra kl. 19.00–20.00 på skolen.

FAU-styret

Leder: Karianne Engesbak

Representanter for 8. trinn:

 • 8A Gro Ekeli Wendel
 • 8A Adar Mohamaud Takar
 • 8B Anne-Grete Åsen
 • 8B Anikken Carlsson
 • 8C Lisa Aaseng Fotland
 • 8C Borgar Haugseth
 • 8D Gaute H. Eriksen
 • 8D Celine W. Refsnes

Representanter for 9. trinn:

 • 9A Liv-Aina Bastiansen
 • 9A Hilde E. Baden
 • 9B Karianne Engesbak
 • 9B Ajmal Hussein Khan
 • 9C Camille N. Riddergård
 • 9D Nini Raknes
 • 9E Roe Hafid

Representanter for 10. trinn:

 • 10A Heidi Nybrenna
 • 10A Cindy Byom
 • 10B Marianne K. Hagen
 • 10B Rufus Kuria
 • 10C Geir Sand-Strand
 • 10DSamina Ali
 • 10E Mohammad Anwar
 • 10E Karen Nybakke
 • 10E Birgitta Stabenfeldt

 

Foreldre på Hauketo og Prinsdal skole er ansvarlige for å være trafikkvakter.

Bekymringsbrev vedr. skolehelsetjenesten
Her finner du informasjon og tips om hva FAU i Osloskolen arbeider med.