Hovedseksjon

FAU – foreldrenes arbeidsutvalg

FAU er foreldrestemmen overfor skolen og opptrer og handler på vegne av skolens foreldreråd, innenfor gjeldende bestemmelser for foreldreråd i grunnskolen (jf. opplæringsloven).  Alle foreldre som har barn på grunnskolen er automatisk medlemmer av foreldrerådet.

FAU har møter første onsdag i hver måned fra kl. 19.00–20.00 på skolen.

FAU-styret

Leder: Ole Refsnes

Representanter for 8. trinn:

 • 8A Petya Georgieva
 • 8B Sigfrid Øien
 • 8C Frank Philip Johansen
 • 8D Chau Duong Quynh

Representanter for 9. trinn:

 • 9A Nina Sanne Seierstad
 • 9B Christine Beate Eilifsen
 • 9C Chau Duong Quynh
 • 9D Åshild Basso
 • 9D Christine Bjørnstad Eide

Representanter for 10. trinn:

 • 10A Ole Refsnes
 • 10 B Nancy Leano Eriksen
 • 10C Øystein Winther Evensen
 • 10D Kristoffer Stenseth

Representanter for Byomfattende avdeling

 • Trude Slemmen Wille

Foreldre på Hauketo og Prinsdal skole er ansvarlige for å være trafikkvakter.

Bekymringsbrev vedr. skolehelsetjenesten
Her finner du informasjon og tips om hva FAU i Osloskolen arbeider med.