FAU – foreldrenes arbeidsutvalg

FAU er foreldrestemmen overfor skolen og opptrer og handler på vegne av skolens foreldreråd, innenfor gjeldende bestemmelser for foreldreråd i grunnskolen (jf. opplæringsloven).  Alle foreldre som har barn på grunnskolen er automatisk medlemmer av foreldrerådet.

FAU har møter første onsdag i hver måned fra kl. 19.00–20.00 på skolen.

FAU-styret

Leder: Karianne Engesbak

Representanter for 8. trinn:

 • 8A Liv Aina Bastiansen
 • 8A Hilde Elisabetg Taule Baden
 • 8B Periane Krivaqa
 • 8C Camilla Nes Riddergård
 • 8C Cecilie Feen
 • 8D Madeha Mir

Representanter for 9. trinn:

 • 9A Heidi Nybrenna
 • 9A Line Isaksen
 • 9B Marianne K. Hagen
 • 9B Rufus Kuria
 • 9C Jeanette Pham
 • 9D Mohammad Anwar
 • 9D Afrim Idrizi
 • 9E Birgitta Stabenfelt
 • 9E Rita K. Broch

Representanter for 10. trinn:

 • 10A Hilde Haug
 • 10A Greta M. Hazar
 • 10B Asbjørn O. Lægende
 • 10B Benedicte M.T. Kivle
 • 10C Bente Syvertsen
 • 10C Wendel Gro Ekeli
 • 10D Jalila Ghoulam
 • 10E Grete Wessmann
 • 10E Torun H. Enstad

 

Foreldre på Hauketo og Prinsdal skole er ansvarlige for å være trafikkvakter.

Bekymringsbrev vedr. skolehelsetjenesten
Her finner du informasjon og tips om hva FAU i Osloskolen arbeider med.