Hovedseksjon

FAU – foreldrenes arbeidsutvalg

FAU er foreldrestemmen overfor skolen og opptrer og handler på vegne av skolens foreldreråd, innenfor gjeldende bestemmelser for foreldreråd i grunnskolen (jf. opplæringsloven).  Alle foreldre som har barn på grunnskolen er automatisk medlemmer av foreldrerådet.

FAU har møter første onsdag i hver måned fra kl. 19.00–20.00 på skolen.

FAU-styret

Leder: Borgar Haugseth

Representanter for 8. trinn:

 • 8A Ola Refsnes
 • 8B Anette Sørensen
 • 8C Ingunn Bjune
 • 8D Ingvild Sørensen
 • 8D Dag O Sivertsen

Representanter for 9. trinn:

 • 9A Frank Johansen
 • 9B Åsa Johansen
 • 9B Karen Nybakke
 • 9C Torunn Prøsch
 • 9D Torunn Haaland

Representanter for 10. trinn:

 • 10A Cecilie Sudhaud
 • 10 B
 • 10C Espen Skarpsno
 • 10C Scot Martinsen
 • 10D Merete Halvorsrud-Munoz

Representanter for Byomfattende avdeling

 • Thomas Johannessen

Foreldre på Hauketo og Prinsdal skole er ansvarlige for å være trafikkvakter.

Bekymringsbrev vedr. skolehelsetjenesten
Her finner du informasjon og tips om hva FAU i Osloskolen arbeider med.

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

 • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
 • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
 • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
 • Les mer om Oslo KFU