Driftsstyret

Driftsstyret har det overordnede ansvar for planlegging og oppfølging av skolens drift. På vår skole skal Driftsstyret være en aktiv samarbeidspartner og positiv pådriver i arbeidet med å utvikle skolen og gi skolen et løft. Driftsstyreleder skal sammen med rektor være pådriver for gjennomføring av saker og tiltak.

Innkalling og sakspapirer skal sendes til representantene en uke før møtet. Saker skal meldes til rektor senest 9 dager i forkant. Representantene plikter å sette seg inn i sakene på forhånd. Driftsstyreleder og rektor gjennomfører formøter i forkant av møtet.


Det holdes 5 møter i året: 2 i høstsemesteret og 3 i vårsemesteret:

Enkelte saker er faste på alle møter:

  • Økonomi: Dette er en informasjonssak unntatt ved beslutning om nytt budsjett for kommende år.
  • Informasjon fra rådsorganer og skolens ledelse
  • Sakene leveres som regel av: UDE, skolen selv, medlemmer i DS, FAU
  • Skolens hjemmeside
  • Rektor har hovedansvar for oppdatering av hjemmesiden. Alt materiale som legges ut skal godkjennes av rektor.

Leder: Jan Eriksen

Sekretær: Trond Herbert Johansen

Medlemmer: Rupinder Kaur Bains, Hilde Seip, Christopher Veseth Nalum, Hedda Gjesti Tjäder, Mia Engesbak, Nhi Ngoc Hoang, Birgitta Stabenfeldt.

Her finner du reglement for driftsstyrene i Oslo kommune.

Møteinnkalling: Neste møte er 01.03.2017, kl. 17:00 på rektors kontor. Innkalling her.