Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftsstyret har det overordnede ansvar for planlegging og oppfølging av skolens drift. På vår skole skal Driftsstyret være en aktiv samarbeidspartner og positiv pådriver i arbeidet med å utvikle skolen og gi skolen et løft. Driftsstyreleder skal sammen med rektor være pådriver for gjennomføring av saker og tiltak.

Innkalling og sakspapirer skal sendes til representantene en uke før møtet. Saker skal meldes til rektor senest 9 dager i forkant. Representantene plikter å sette seg inn i sakene på forhånd. Driftsstyreleder og rektor gjennomfører formøter i forkant av møtet.

Det holdes 5 møter i året: 2 i høstsemesteret og 3 i vårsemesteret. 

Enkelte saker er faste på alle møter:

 • Økonomi: Dette er en informasjonssak unntatt ved beslutning om nytt budsjett for kommende år.
 • Informasjon fra rådsorganer og skolens ledelse
 • Sakene leveres som regel av: Utdanningsetaten, skolen selv, medlemmer i Driftsstyret og FAU
 • Skolens hjemmeside
 • Rektor har hovedansvar for oppdatering av hjemmesiden. Alt materiale som legges ut skal godkjennes av rektor.
 • Neste møte er 5.desember


Leder: Jan Eriksen  (Politisk representant)

Medlemmer: 

 • Rupinder Kaur Bains (Politisk representant)
 • Harald Hansen (Politisk representant)
 • Karianne Engesbak (Foreldrerepresentant)
 • Borgar Haiugseth (Foreldrerepresentant)
 • Aisha Nagarasa (Elevrepresentant)
 • Emilie Lier (Elevrepresentant)
 • Beatrice Thorstensen (Ansattrepresentant)
 • Christopher Veseth Nalum (Ansattrepresentant)

Her finner du reglement for driftsstyrene i Oslo kommune.