Hovedseksjon

Utvikle elevenes samarbeidsferdigheter og øke elevaktiviteten

Halvårsvurdering

  • Elevene får halvårsvurdering 2 ganger i året.
  • Vurderingen skal bestå av en en fremovermelding og en karakter.
  • Egenvurdering er også en del av halvårsvurderingen.
  • Halvårsvurderingen gir grunnlaget for den videre oppfølgingen og utviklingen til eleven.
To jenter hjelper hverandre med lekser.
Elever jobber med skolearbeid