Fokus på god undervisning

På Hauketo skole deler alle ansatte ønsket om å gi en undervisning av høyest mulig kvalitet og at alle elever skal ha gode grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Vår ambisjon er at alle undervisningstimer skal bidra til elevenes faglige og sosiale utvikling

Derfor bruker lærerne til på å diskutere pedagogikk og hva som er god undervisning. Hvordan bør vi jobbe for at elevene skal lære mest mulig? Vi bruker det meste av fellesmøter til fagsamarbeid slik at elevene på Hauketo skal få et best mulig utbytte av opplæringen.

For å sikre kvaliteten på undervisningen observerer lærerene hverandres undervisning, i tillegg til at ledelsen gjør det.  Vi har systematisk fagsamarbeid mellom faglærerne i de fleste fag

To jenter hjelper hverandre med lekser.
Elever jobber med skolearbeid