Kvalitetssikring av undervisning

Diskusjon rundt hva som er god undervisning, hva som fungerer, hva elevene sitter igjen med, er viktig for å nå dette målet. Systematisk observasjon av undervisningen – utført av ledelsen, med samtale mellom lærer og leder i etterkant – er en viktig del av kvalitetssikringen. Didaktisk samarbeid på trinn, hvor møtene er timeplanlagt, er også en del av vår satsning for best mulig resultat for elevene.