Skolehelsetjenesten

Kontaktinformasjon:

Sykepleier Ingvild  Brekke-Nærstad

Epost: ingvild.carina.brekke-narstad@bsn.oslo.kommune.no

Telefon 90 10 92 29