Hovedseksjon

Ordensregler

Du finner Oslo kommunes ordensregler her, og de lokale ordensreglene for Hauketo skole her. Hensikten med ordensreglementet er å skape et godt faglig, sosialt og fysisk læringsmiljø og omhandler hvor elevene kan oppholde seg i skoletiden, det fysiske arbeidsmiljøet, trygghet, arbeidsro og helse, samt hvilke reaksjoner brudd på reglementet kan føre til.