Permisjonsreglement

I 2013 fikk vi nye regler for permisjon fra opplæringen. Det har kommet klare regler fra Byrådet og Utdanningsadministrasjonen om at osloskolen skal tolke og håndheve reglene strengere. Reglene finner du her.

Her finner du søknadsskjema.