Hovedseksjon

I matematikkens verden

I matematikkens verden

Hensikten med denne siden er at du skal kunne ta deler av teoriundervisningen din hjemme slik at du har mer tid på skolen til å løse oppgaver sammen med din lærer og medelever. Lenken finner du her.

 
Etterhvert vil du finne undervisningsvideoer under alle temaene, men siden er fremdeles under oppbygging og akkurat nå mangler det en del.