Hovedseksjon

Regler for lån av bøker

Skolebøker: Ved skolestart får eleven utdelt pensumbøker i alle fag. Eleven er ansvarlig for å ta vare på sin bok i løpet av året og levere den inn igjen i samme stand som den var ved skolestart. Det er viktig at alle bøker har bokbind og at eleven skriver sitt eget navn inne i boken slik at de ikke forbyttes. Hver bok blir registrert på eleven ved hjelp av en unik strekkode, slik at man ikke kan levere inn en annens bok som erstatning for sin egen. 

 

Bøker fra skolebiblioteket: Bøker lånes ut med en lånetid på 4 uker. Hvis det ikke er noen venteliste på boka, kan denne lånetiden forlenges om det er ønskelig. Ta i så fall kontakt med bibliotekaren. 

Foresatte til elever ved  Hauketo skole skal ved skolestart ha blitt informert om at den enkelte elev er ansvarlig for de bøker som lånes på skolen. Dette gjelder både pensumbøker og vanlige lesebøker.

Dersom bøker ikke blir levert inn etter utløpsfristen som er 4 uker for lesebøker og 10 måneder for pensumbøker, vil det bli sendt ut tre påminnelser. Den siste påminnelsen sendes hjem i posten. Hvis boken fremdeles ikke blir levert inn, sendes et erstatningskrav i første omgang direkte fra skolen. Dersom innbetaling ikke skjer innen gitt frist sendes det ut en ny faktura fra Oslo kommunes fakturasentral.

Dersom boken/bøkene leveres inn etter at dere har mottatt erstatningskravet fra Oslo kommunes fakturasentral må kravet likevel betales selv om bøkene da er levert inn. Erstatningskravet kan da IKKE slettes.