Språkfag

Banner 1

Vi har i skoleåret 2017/2018 følgende språkfag som valgfag. Tysk, engelsk fordypning og fransk. Det undervises to timer pr. uke i disse fagene. Elevene velger ett fag for hele ungdomsskoleløpet.

Skoleeier skal tilby opplæring i fremmedspråk etter læreplanen i fremmedspråk på nivå I i minst ett av de fire språkene tysk, fransk, spansk eller russisk. Skoleeier bestemmer hvilke fremmedspråk elevene skal få tilbud om, og hvordan tilbudet/tilbudene skal organiseres. Elever som velger fremmedspråk på ungdomstrinnet, må velge ett av de fremmedspråkene som skoleeier tilbyr.

Forskrift til opplæringsloven § 1-8 andre ledd.