Trygt læringsmiljø

 

Det er nulltoleranse mot mobbing, vold og rasisme. Dette er viktige prinsipper for å ha et godt læringsmiljø. Meld fra til kontaktlærer eller skolens ledelse ved bekymring om læringsmiljøet. Skolen har også en egen handlingsplan mot krenkende adferd.Trykk på denne linken for å komme direkte til planen.

Gjennom en tydelig målsetning om et godt læringsmiljø, et tett og godt samarbeid med elevene og foresatte (bl.a. gjennom elevrådet og FAU) og engasjerte og tydelige ansatte- skal Hauketo skole ha Norges beste læringsmiljø!