Hovedseksjon

Trygt læringsmiljø

Vi har nulltoleranse mot mobbing, vold og rasisme!

Dette er viktige prinsipper for å ha et godt læringsmiljø.  En trygg skolehverdag og et godt læringsmiljø er essensielt for læring og utvikling. Vi jobber for en varm skole hvor alle elever trives. Skolen har en egen handlingsplan mot krenkende adferd.

Dersom du opplever at ditt eller andres barn blir mobbet – ta kontakt med rektor for å melde din bekymring: joachim.hirsch@osloskolen.no

 

Gjennom et tydelig mål om et godt læringsmiljø, et tett og godt samarbeid med elevene og foresatte (bl.a. gjennom elevrådet og FAU) og engasjerte og tydelige ansatte – skal Hauketo skole ha Norges beste læringsmiljø!

Talentiade 2016
Elever jobber med skolearbeid