Trygt læringsmiljø

Det er nulltoleranse mot mobbing, vold og rasisme. Dette er viktige prinsipper for å ha et godt læringsmiljø.  Skolen har en egen handlingsplan mot krenkende adferd.

Dersom du opplever at ditt eller andres barn blir mobbet – ta kontakt med rektor for å melde din bekymring TrondHerbert.Johansen@ude.oslo.kommune.no.

Gjennom et tydelig mål om et godt læringsmiljø, et tett og godt samarbeid med elevene og foresatte (bl.a. gjennom elevrådet og FAU) og engasjerte og tydelige ansatte – skal Hauketo skole ha Norges beste læringsmiljø!