Trygt læringsmiljø

 

Det er nulltoleranse mot mobbing, vold og rasisme. Dette er viktige prinsipper for å ha et godt læringsmiljø.  Skolen har også en egen handlingsplan mot krenkende adferd.Trykk på denne linken for å komme direkte til planen. Dersom du opplever at ditt eller andres barn blir mobbet - ta kontakt med rektor på skolen for å melde din bekymring. TrondHerbert.Johansen@ude.oslo.kommune.no.

Gjennom en tydelig målsetning om et godt læringsmiljø, et tett og godt samarbeid med elevene og foresatte (bl.a. gjennom elevrådet og FAU) og engasjerte og tydelige ansatte- skal Hauketo skole ha Norges beste læringsmiljø!