Ledelse, administrasjon og øvrige ansatte

Banner 3

 

Rektor

Trond Herbert Johansen

trondherbert.johansen@ude.oslo.kommune.no

Tlf: 22753402

 

 

                                                   

Assisterende rektor

Bente Aimeé Borren

bente.borren@ude.oslo.kommune.no

Tlf: 22753400

 

 

Undervisningsinspektør (Konstituert ass.rektor)

Margareth Lilly Tomren

margareth.tomren@ude.oslo.kommune.no

Tlf: 22753405

 

 

Konstituert undervisningsinspektør

John-Kristian Schreiner

john.kristian.schreiner@ude.oslo.kommune.no

 Tlf: 22753406

  

Avdelingsleder byomfattende avdeling

Åsmund Hauggrav Wætten

asmund.waetten@ude.oslo.kommune.no

Tlf: 22753400

 

Sosiallærer

Gerd Westad Røsandhaug

gerd.rosandhaug@ude.oslo.kommune.no

Tlf: 22753409

 

 

Rådgiver

Knut Brede Manskow

knut.manskow@ude.oslo.kommune.no

Tlf: 22753408

 

Kontorleder

May-Britt Kjeldsen

may-britt.kjeldsen@ude.oslo.kommune.no

Tlf: 22753401

 

Sekretær

Torunn Lammenes

torunn.lammenes@ude.oslo.kommune.no

Tlf: 22753400

 

Skolebibliotekar

Kari R. Authen

kari1901@osloskolen.no

Tlf: 22753424

 

Driftsleder

Christian Foldvik Reinertsen

christian.reinertsen@ude.oslo.kommune.no

Tlf: 22753444