Hovedseksjon

Ledelse og administrasjon

Banner 3

Rektor

Joachim Hirsch

Tlf: 909 47 868

Overordnet ansvar for administrasjon, økonomi, pedagogisk drift og ansatte og elevers arbeidsmiljø.

 

Assisterende rektor

Anita Brun

Tlf: 907 05 493

Ansvar for 9. og 10. trinn, samt koordinering av spesialundervisning og særskilt norsk. 

 

Inspektør

Tom Patrick Moe

Tlf: 902 40 384

Ansvar for 8. trinn, miljøteam, fagarbeidere, bibliotek og IKT, samt oppfølging av læringsmiljøsaker. 

 

Avdelingsleder byomfattende avdeling

Peter Frans Stavrovski 

Tlf: 913 97 624

Pedagogisk og administrativt ansvar for byomfattende avdeling.

 

Sosiallærere/karriererådgivere

Har ansvar for sosialpedagogisk oppfølging og er bindeledd mellom elev, skole, foresatt og hjelpeinstanser som PPT, BUP og andre. De har også ansvar for karriereveiledning og innsøking videregående skole.

Gerd Westad Røsandhaug

Tlf: 907 94 528

Ansvar for A og B klassene.

 

Stine Mørland

Tlf: 469 30 684

Ansvar for C og D klassene.

 

Mangfoldsrådgiver

Mangfoldsrådgiveren jobber for elever som er i vanskelige situasjoner. Mangfoldsrådgiver skal ha tett kontakt med elever, foreldre, lærere, andre rådgivere, helsetjeneste og fritidstilbud. Hun skal blant annet bidra til at elever gjennomfører og består grunnskolen, bidra med konkret rådgivning og oppfølging av enkeltelever, samt danne elev- og foreldrenettverk med tanke på å forebygge negativ sosial kontroll, vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

 

 

Kontorleder

Samreen Khalil

Tlf: 22 75 34 00

 

Sekretær

Torunn Lammenes

Tlf: 22 75 34 00

 

Driftsleder

Christian Foldvik Reinertsen

Tlf: 941 76 334

Driftansvarlig for hele skolebygningen og hms-ansvarlig for fysisk arbeidsmiljø.

 

IKT-ansvarlig

Sven Randmæl

Drifter skolens IKT-løsninger og ansattes og elevers pc`er.

 

Bibliotekar

Gina Forberg

Tlf: 475 00 274

Miljøteam

Miljøteamet består av miljøarbeidere Mohammed, Ossama, Safa og Ali. Elevenes psykososiale miljø er vårt hovedfokus, og vi jobber derfor aktivt med sosiale aktiviteter, konflikthåndtering, fravær, samtaler og oppfølging. Vi er tilgjengelige for elevene hvis det skulle være behov, og terskelen for å ta kontakt med oss er lav. Vi kan nås på telefon  90192079 (Mohammed). Vi kan også nåes på @hauketogram