Fravær

 • Formålet med bestemmelsen er å sikre elevenes rett og plikt til opplæringen,Jfr. Opplæringsloven § 2-1- Redusere og forebygge høyt fravær
 • Alt fravær blir registrert, både gyldig og ugyldig.
 • Skolen forventer at foresatte kontakter skolen ved første fraværsdag. Her forventes avklaring av sykdomsbildet, og eventuelt forventet videre fravær.
 • Dersom hjemmet ikke varsler fravær slik det er beskrevet ovenfor, tar kontaktlærer kontakt med hjemmet samme dag.
 • Etter 11 dagers totalt fravær, kontaktes alltid hjemmet. Ved fortsatt fravær over 18 dager følger skolen egen tiltaksplan.
 • Alt fravær, enkelttimer og hele dager, skal meldes skriftlig til kontaktlærer. Fraværet skal begrunnes.
 • Ved mangel på melding, tar kontaktlærer alltid kontakt med hjemmet.
 • Ved mangel på dokumentasjon, regnes fraværet som ugyldig.
 • Det skal søkes om fri i forkant. Og søknaden skal være skriftlig.
 • Kontaktlærer kan gi fri en dag.
 • Rektor kan gi fri inntil 10 skoledager.
 • Skolen har ikke anledning til å gi permisjon ut over 2 uker = 10 skoledager. Dersom foresatte ønsker å ta sine barn ut av skolen for lenger tid, må eleven skrives ut av skolen, jf. Opplæringsloven §2 – 11.
 • Ved en evt utskriving av eleven kan skolen ikke garantere skoleplass når foresatte vil skrive barnet inn igjen.
 • Skolen oppfordrer til at skolearbeid utføres også ved fravær, i den grad det er mulig.

Formålet med bestemmelsen er å sikre elevenes rett og plikt til opplæringen,Jfr. Opplæringsloven § 2-1- Redusere og forebygge høyt fravær.

 

Her finner du våre regler for fravær.