Hovedseksjon

Melde fravær

Opplæringsloven § 2-1. slår fast at barn og unge har rett og plikt til grunnskoleoplæring. 

 

Alt fravær blir registrert, både gyldig og ugyldig. Foresatte melder fravær skriftlig første fraværsdag via skolemeldings-app eller e-post til kontaktlærer. Foresatte trenger ikke å oppgi årsaken til fraværet. 

Dersom foresatte ikke har meldt inn fravær til kontaktlærer, ringer skolens miljøteam hjem til foresatte på starten av skoledagen. Dersom miljøteamet ikke får kontakt med foresatte, overtar kontaktlærer oppfølgingen av fraværet.