Rådgiving

Sosialpedagogisk rådgiving

Sosialpedagogisk rådgiving skal gi elever og foreldre veiledning og støtte i saker hvor elever har vansker av faglig og sosial art som innvirker på læring og utvikling, som for eksempel behov for spesialundervisning, å finne seg til rette på skolen, utfordringer i forhold til andre elever, og konfliktløsing. Det innebærer også samarbeid med helsesøster, PPT, BUP, barnevern, andre sosiale tjenester, og politi.

Karriereveiledning

Karriereveiledning skal gi elevene veiledning og støtte i overgangen til videregående skole. Faget Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnskoleopplæringen og knytte grunnskolen og videregående skole bedre sammen. På tiende trinn innebærer dette veiledning i forbindelse med innsøking til videregående, både besøk på skoler, yrkesmesse, foreldremøte med besøk fra karriereenheten om ulike valgmuligheter, og individuell veiledning av elever og foresatte i forlengelsen av utviklingssamtalene på høsten.

Her kan du lese mer om utdanningsvalg og karriererådgiving ved vår skole.