Strategisk plan

Hauketo skole har på bakgrunn av resultatene skolen oppnådde i 2017 identifisert følgende utfordringer som de viktigste utfordringene skolen må fokusere på i skoleåret 2018.
 
Skolens ambisjoner :
 
Hauketo skole vil at alle elever skal ha gode grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Vi har også som ambisjon at alle undervisningstimer skal bidra til elevenes faglige og sosiale utvikling. I tillegg har skolen en klar ambisjon om å redusere elevfraværet vesentlig i 2018. Skolen har også et tydelig mål om at samtlige elever skal oppleve et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing, vold og rasisme.
 
Utfordringer 2018 :
 
-Sikre alle elever gode grunnleggende ferdigheter

-Sikre et systematisk fagsamarbeid mellom skolens ansatte

-Elevfravær • Systematisk arbeid med læringsmiljøet på skolen
 
For å løse disse utfordringene har skolen følgende satsningsområder på Strategisk plan i 2018
 
• Systematisk arbeid med lese- og læringsstrategier

• Systematisk oppfølging og gjennomføring av spesialundervisning

• Systematisk oppfølging av elevresultater • Styrket faglig samarbeid i ressursteam

• Systematisk fagsamarbeid

• Implementere handlingsplan for elevfravær til bruk for skolens ansatte

• Systematisk planlegging og arbeid med læringsmiljøet
 

Gjennom Strategisk plan for 2018 vil Hauketo skole sikre at skolen vil nå Byrådets langsiktige resultatmål. Skolen vil bruke følgende parametere aktivt for å kontrollere at skolens tiltak har ønsket effekt: Eksamensresultater, nasjonale prøver og elevundersøkelsen.