Valgfag

Banner 6

For dette skoleåret ser tilbudet slik ut. Valgfag er obligatorisk. Det undervises i valgfag i to timer/uken i to av skolens tre sonefagperioder. Eleven kan velge et av fagene hvert år.

 • Fysisk aktivitet og helse (8. og 9. trinn).
  Fysisk aktivitet og helse er faget for deg som liker å være aktiv: enten det er å løpe, spille ball eller delta i andre fysiske aktiviteter. Du må være glad i å samarbeide, ha evnen til å støtte og oppmuntre andre og være en fairplayer
  Faget har også en teoretisk del der du kommer til å lære om hvor viktig kosthold og fysisk aktivitet er til vår helse, i tillegg til å lage enkle og sunne måltider selv.
   

 

 • Medier og informasjon (8. og 10. trinn).
  Medier og info er faget for deg som liker å planlegge et produkt ut fra egne ideer, gjennomføre og fullføre det. Liker du å skrive, har gode ideer til å lage film, radio og samarbeide med andre om dette?
  Da er dette faget for deg!

 

 • Teknologi i praksis (alle).

 

 • Produksjon av varer og tjenester (alle).Produksjon av varer og tjenester er faget for deg som har lyst til å drive en elevbedrift der vi produserer mat som selges i vår populære elevkantine. Du bør like å lage mat og yte god service. Kreativitet, skaperglede er viktige egenskaper du vil lære å utvikle i dette faget. Du bør være samarbeidsvillig og ha evne til å ta ansvar. Dette er teamarbeid der alle må bidra for å få til et best mulig resultat.
 • Design og redesign (8. og 9.trinn).
  Design og redesign er faget for deg som liker å jobbe kreativt og praktisk. Faget har fokus på ideutvikling, og består av to begreper som kan forklares slik.
  Design: -Et godt designet produkt kombinerer det funksjonelle med det praktiske, estetiske, økonomiske og miljømessige.
  Design er et internasjonalt begrep som man kan dele opp i flere type underbegrep som; industridesign, møbeldesign, klesdesign og grafisk design.
   
  Redesign: –Med redesign gir man gamle ting et nytt liv, en ny form.
  Redesign er gjenbruk av et eksisterende produkt som for eksempel klesplagg, en stol eller en annen bruksgjenstand. Med redesign kan man bruke alle type materialer og gjenstander, det er bare fantasien som stopper krativiteten. Redesign er en prosess som ikke han noen ende.

 

 • Sal og scene (alle). Sal og scene er faget for deg som kan tenke deg å stå på en scene og enten danse, spille skuespill eller gjøre andre sceniske uttrykk. Er man ikke glad i å samarbeide eller stå på en scene, er ikke sal og scene et fag du vil like. Du må være fleksibel, ha evnen til å støtte andre og ha lyst til å stå på en scene. Sammen får vi til både god stemning, show med kvalitet og gode resultater.

 

 • Innsats for alle (8. trinn)