Skolemiljøutvalget

 

Alle skoler i Oslo skal ha et skolemiljøutvalg. Skolemiljøutvalget er et rådgivende organ som jobber med skolemiljøet, og har derfor ikke vedtakskompetanse.

 

Skolemiljøutvalget består av:

 

  • 2 elever som oppnevnes for 1 år
  • 2 foresatte som oppnevnes for 1 år
  • 1 ansatt som oppnevnes for 2 år
  • 1 fra ledelsen som oppnevnes for 2 år
  • 1 kommunal som oppnevnes for 4 år (tilsvarende valgperioden)

 

Elevrådet oppnevner en representant med personlige vararepresentanter.

 

FAU oppnevner en representant med personlige vararepresentanter.

 

Bydelsutvalget oppnevner en kommunal representant med personlig vararepresentant.

 

Assisterende rektor Bente Borren er kontaktperson for SMU, bente.borren@ude.oslo.kommune.no

 

 

Elevrepresentanter:

Rimsha Amar, 10A

Alexander Nedrud 8E

 

FAU- representanter:

Kristin Kaldstadstuen

Kristine Sørfonden

 

Lærerrepresentant:

Ingrid Finkelsen kontaktlærer i 8D og faglærer i K&H

 

Lederrepresentant:

Bente A Borren (ass.rektor)

 

Politisk representant:

Jan Eriksen

 

Møtereferater:

SMU 27.01.16

SMU 21.10.2015