Skolemiljøutvalget

Alle skoler i Oslo har et skolemiljøutvalg. Skolemiljøutvalget er et rådgivende organ som jobber med skolemiljøet, og har derfor ikke vedtakskompetanse.

Skolemiljøutvalget består av:

  • 2 elever som oppnevnes for 1 år
  • 2 foresatte som oppnevnes for 1 år
  • 1 ansatt som oppnevnes for 2 år
  • 1 fra ledelsen som oppnevnes for 2 år
  • 1 kommunal som oppnevnes for 4 år (tilsvarende valgperioden)

Elevrådet oppnevner en representant med personlige vararepresentanter. FAU oppnevner en representant med personlige vararepresentanter. Bydelsutvalget oppnevner en kommunal representant med personlig vararepresentant.

Neste møte er 17.01.2018 kl. 17:00 på rektors kontor. 

Representanter

Elevrepresentanter:

Magnus Rabben Wessmann- elevrådsformann
Ronja Barth sahl- elevrådsstyret

FAU- representanter:

Karianne Engesbak (foresatt 10D)
Birgitta Stabenfeldt (foresatt 8E)

Lærerrepresentant:

Ingrid Finkelsen kontaktlærer i 9D og faglærer i K&H

Lederrepresentant:

Margareth Tomren- ass.rektor

Politisk representant:

Harald Hansen (Rødt)

Møteinnkallinger:

07.06.2017
25.09.2017 

Møtereferater:

SMU 13.12.17

SMU 08.02.17
SMU 27.01.16
SMU 01.06.16
SMU 27.01.16
SMU 21.10.15