Skolemiljøutvalget

Alle skoler i Oslo har et skolemiljøutvalg. Skolemiljøutvalget er et rådgivende organ som jobber med skolemiljøet, og har derfor ikke vedtakskompetanse.

Skolemiljøutvalget består av:

  • 2 elever som oppnevnes for 1 år
  • 2 foresatte som oppnevnes for 1 år
  • 1 ansatt som oppnevnes for 2 år
  • 1 fra ledelsen som oppnevnes for 2 år
  • 1 kommunal som oppnevnes for 4 år (tilsvarende valgperioden)

Elevrådet oppnevner en representant med personlige vararepresentanter. FAU oppnevner en representant med personlige vararepresentanter. Bydelsutvalget oppnevner en kommunal representant med personlig vararepresentant.

Neste møte er 17.01.2018 kl. 17.00 på rektors kontor. 

Representanter

Elevrepresentanter:

Magnus Rabben Wessmann- elevrådsformann
Ronja Barth Sahl- elevrådsstyret

FAU- representanter:

Karianne Engesbak (foresatt 10D)
Birgitta Stabenfeldt (foresatt 8E)

Lærerrepresentant:

Ingrid Finkelsen kontaktlærer i 9D og faglærer i K&H

Lederrepresentant:

Margareth Tomren- ass.rektor

Politisk representant:

Harald Hansen (Rødt)