Skolemiljøutvalget

 Alle skoler i Oslo skal ha et skolemiljøutvalg. Skolemiljøutvalget er et rådgivende organ som jobber med skolemiljøet, og har derfor ikke vedtakskompetanse.

Skolemiljøutvalget består av:

  • 2 elever som oppnevnes for 1 år
  • 2 foresatte som oppnevnes for 1 år
  • 1 ansatt som oppnevnes for 2 år
  • 1 fra ledelsen som oppnevnes for 2 år
  • 1 kommunal som oppnevnes for 4 år (tilsvarende valgperioden)

Elevrådet oppnevner en representant med personlige vararepresentanter.

FAU oppnevner en representant med personlige vararepresentanter.

Bydelsutvalget oppnevner en kommunal representant med personlig vararepresentant.

Assisterende rektor Bente Borren er kontaktperson for SMU.

 

Elevrepresentanter:

Ernest Aleksander Pasins 10A

Birgitte Emilie Hoff 10C

FAU- representanter:

Karianne Engesbak (foresatt 10D)

Birgitta Stabenfeldt (foresatt 8E)

Lærerrepresentant:

Ingrid Finkelsen kontaktlærer i 9D og faglærer i K&H

Lederrepresentant:

Bente A Borren (ass.rektor)

Politisk representant:

Møteinnkallinger:

07.06.2017

  

Møtereferater:

SMU 08.02.17

SMU 27.01.16

SMU 01.06.16

SMU 27.01.16

SMU 21.10.15