Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

Alle skoler i Oslo har et skolemiljøutvalg. Skolemiljøutvalget er et rådgivende organ som jobber med skolemiljøet, og har derfor ikke vedtakskompetanse.

Skolemiljøutvalget består av:

  • 2 elever som oppnevnes for 1 år
  • 2 foresatte som oppnevnes for 1 år
  • 1 ansatt som oppnevnes for 2 år
  • 1 fra ledelsen som oppnevnes for 2 år
  • 1 kommunal som oppnevnes for 4 år (tilsvarende valgperioden)

Elevrådet oppnevner en representant med personlige vararepresentanter. FAU oppnevner en representant med personlige vararepresentanter. Bydelsutvalget oppnevner en kommunal representant med personlig vararepresentant.

 

Representanter

Elevrepresentanter:

Clara Ingeborg Danbolt Brochard (10A) 

Anne Sofie Skarby (9D)

FAU- representanter:

Espen Heggedal

Frank Phillip Johansen

Lærerrepresentant:

Beatrice Thorstensen, lærer

Lederrepresentant:

Tom Patrick B. Moe, inspektør

Bydelsrepresentant:

Sarah Gaulin

Referater SMU