Sammen skal vi ha et godt samarbeid

Vi forventer at du som elev

 • Møter presis, godt forberedt og i godt humør
 • Viser arbeidsro i timene
 • Viser respekt for andre
 • Holder orden i klasserommet og på skolens områder
 • Er åpen for veiledning
 • Yter ditt beste


Vi forventer at de foresatte

 • Møter på konferansetimer og foreldremøter
 • Oppmuntrer og følger opp barnas skolearbeid
 • Oppmuntrer sine barn til et positivt syn på skolen
 • Gjør seg kjent med arbeidsplanene til sine barn
 • Gjør seg kjent med og er lojal overfor skolens regler


Dette kan elever og foresatte forvente av skolen

 • Vi møter presis, godt forberedt og i godt humør
 • Vi bidrar til positiv og god kontakt mellom skole og hjem
 • Vi viser respekt og omtanke for elevene
 • Vi er tydelige voksne og håndhever disiplin
 • Vi ser elevene individuelt og følger opp deres faglige, sosiale og personlige utvikling


Les også her standard for skole/hjem kommunikasjon.