Hovedseksjon

Veileder samarbeid hjem–skole

"Samarbeid hjem–skole" gir råd for å lykkes med hjem–skole samarbeidet for foresatte og medarbeidere på skolen.

Foresatte er en viktig del av det utvidede klassemiljøet, og veilederen "Samarbeid hjem–skole" gir tips om hvordan ansatte og foresatte sammen kan bidra til et inkluderende skolemiljø.

Her kan du se veilederen om hjem–skole samarbeid