Til elever og foresatte på 10. trinn. Informasjon om klagerett på standpunktkarakter i muntlige og skriftlige fag.

fylkesmannen.png

Hvis eleven ber om en begrunnelse for karakteren innen fristen, får man 10 nye dager som regnes fra den dagen man mottar begrunnelsen fra skolen. Veiledning for klage elev og foresatte. Dersom eleven er under 15 år, må foresatte godkjenne at man klager.

 Sluttvurdering i muntlige og skriftlige fag publiseres 11. juni klokken 16.00 på skolens læringsplattform Its Learning.

Klagefristen er 10 løpende dager fra publiseringstidspunkt.

Klage på eksamenskarakter:

Eksamenskarakteren for skriftlig eksamen publiseres onsdag 20. juni. Klagefristen er 10 løpende dager. En eventuell klage må sendes skriftlig til skolens postmottak Hauketo@ude.oslo.kommune.no. Skolen vil da registrere klagen hos Utdanningsdirektoratets eksamensssystem PAS. Klagesensuren blir klar i midten av juli og være en del av 2. inntaket til Vgs.

Hvis klager på en standpunktkarakter i et faget, kan det bes om en skriftlig begrunnelse for klagen.

Klagen må være skriftlig og skal sendes til skolen. Man bør begrunne klagen, for det gir mulighet til å beskrive elevens side av saken. Skolen sender deretter klagen videre til Fylkesmannen. Når skolen sender klagen  til Fylkesmannen, skal klager ha kopi av saksdokumentene.